Energioptimering


Energioptimering handlar om att säkerställa att nuvarande system fungerar så bra som möjligt ur energi- och drifthänseende för de förutsättningar som finns.. Det är även vanligt att man missar att justera driftparametrar när lokaler eller verksamhet förändrats.
En energioptimering kan göras för ett specifikt system eller för en hel fastighet eller verksamhet. Exakt hur en energioptimering varierar, exempelvis säkrar vi att inga system motverkar varandra , att drifttider stämmer med verksamheten, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energisparande funktioner är aktiverade och fungerar.Vi rekommenderar att alltid börja med att optimera befintliga system. På så sätt kan energi-användningen sänkas utan stora kostnader, vilket skapar utrymme för framtida investeringar. Vi kontrollerar att värmesystem och ventilationen är rätt justerat. 

 

Ventilationsservice

Med rätt service mår både luften och människorna bättre.

Liksom alla mekaniska produkter kräver ventilationssytem regelbunden service och underhåll.
När vi går igenom er anläggning lyssnar man  av tex motorer och fläktar.
Detta kan förebygga skador på motoraxlar som medför dyra kostnader
Vid filterbyten rengör vi filterdelen och kontrollerar att tätningar vid VVX är hela.
Kontroll av intagsgaller
Översyn av remdrift ev kilrepsbyte
Kontroll av funktioner för styr och regler/övervakning samt brandspjäll i ventilationssystemet
Kontroll av temperaturer samt ventiler på värmebatterier
 

Luftinjustering

Vi utför luftinjusteingar på befintliga och nybyggnationer
En ventilationsanläggning måste alltid vara rätt injusterad för att rätt funktion ska uppnås. luftflöden  mäts och justeras. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning kan förorsaka högre energikostnader, fuktskador m m. Kontakta oss om du vill ha din ventilationsanläggning injusterad.

Styr & Regler

Vi erbjuder ett brett sortiment inom styr- och reglersystem för små som stora fastigheter.

Våra produkter stödjer de flesta förekommande givare och kommunikationsprotokoll på marknaden, vilket gör dem så bra anpassade när det gäller både nyinstallationer och även utbyte av befintliga anläggningar.

Vi erbjuder

  • Serviceavtal
  • Inventering och dokumentering av befintliga anläggningar
  • Energieffektivisering i befintlig anläggningar
  • Planerat underhåll och felavhjälpning
  • Akutservice  avhjälpande underhåll på er anläggning vid behov